Töötrendide raport ja valuutafond hoiatavad tööjõuturgu tabava tsunami eest

Posted in Interneti uudised

foto15.05.2024

Microsofti koostatavas töötrendide raportis leitakse, et tehisaru raputab lähiaastatel tööturgu tsunamina. Samale viitab rahvusvahelise valuutafondi tegevdirektor.Seejuures võiksid eriliselt muret tundma keskastmejuhid, vahendab R2 tehnikakommentaaris Kristjan Port.

Microsofti järjekorras neljandas regulaarselt koostatavas 2024. aasta töötrendide raportis oli sel korral keskne teema tehisintellekti tööriistade mõju töö korraldusele ja töö erinevate osapoolte käitumisele. Kokku 31 riigis umbes 31 000 töötajat haaranud küsitlusest ja Microsofti tarnitavate ettevõtete tarkvara kasutuse analüüsile rajanevast ülevaatest ilmneb, et ettevõtlusega tegelevate organisatsioonide liikmete vahel on tekkimas strateegiline lõhe.

Otseselt seda raportis ei mainita. Julgemalt mõeldes võib aga TI kasutuselevõtt lõppeda madalama astme töötajate asemel keskastmejuhtide välja vahetamisega.

Põhjus ei seisne juhtide võimetes, vaid nende tööle esitatavates ootustes. Neist on kesksel kohal soov saada neile alluvatest töövõtjatest võimalikult tõhusalt kätte kogu potentsiaalne tööpanus. Tõhusus tähendab tulu maksimeerimist ja kulude minimeerimist.

Ettevõtluses ollakse kõigil organisatsiooni tasemetel teadlikud, kui kasulikud võivad TI-töövahendid potentsiaalselt nende tööle olla. Juhid nõustuvad, et teemaga on vaja tegeleda. Raporti jaoks küsitletud juhtidest nõustusid 79 protsenti, et tehisintellekti kasutuselevõtt on nende ettevõtte konkurentsivõime jaoks kriitilise tähtsusega.

Sellele lisaks peavad nad mõtlema investeeringutasuvusele. TI-tööriistade kasutamise eest kuus umbes 30 dollari maksmine poleks personaalselt võttes suur kulu. Juht korrutab aga selle numbri läbi kõikide töötajatega ja siis polegi enam tegemist tühise summaga. Tegemist oleks investeeringuga. Kapitali allutamisega ühe ülesande teenistusse eeldab head informeeritust selle oodatavast tulususest.

Konkurentsipinge ja tehnoloogiliste muutuste tempode tõttu on ettevõtetel pikaajaliste investeeringute tasuvusanalüüsi tegemine üha keerulisem. Praegune suure potentsiaaliga, ent kallis investeering võib lühikese aja pärast osutuda konkurentsivõimet piiravaks kohustuseks.

Juhid eelistaksid näha, kuidas investeering kohe ära tasub. Seni ilma hakkama saanud ettevõttes on TI kasutuselevõtu tulusust raske hinnata. Lihtsam, kuigi mitte väga selge, on kokku lugeda, kui palju peab juba praegu selle eest maksma. Samas puudub arusaam, kas TI-tööriistadega peaks varustama kõiki või vaid valitud töötajaid. Samuti jääb ebaselgeks, mis juhtub tööprotsesside tasakaalu ja organisatsiooni kui terviku toimimisega jne.

Töötrendide raportis nõustuvad enam kui kolm neljandikku juhtidest TI kaasava tulevikuga, aga umbes kaks kolmandikku eelistavad veel oodata, vaadata ja koostada visioonidokumente. Seevastu enamus, s.o 78 protsenti töötajatest kasutavad tehisintellekti tööriistu juba omal algatusel. Võiks arvata, et individuaalne algatus on soositav. Keskne ajend ei seisne aga algatuslikkuses.

Töövõtjad käsitlevad 30-dollarilist kulu investeeringuna iseendasse. See pole iseenesest halb ja peaks meeldima ka tööandjale, kuivõrd see aitab teha olemasolevat tööd. Sellega kaasnevad aga paar probleemi.

Neist esimene on turvaprobleem. ChatGPT avalikuks saamise järel avastasid mitmed tehnoloogiaettevõtted, et nende firma konkurentsieeliseks peetav tööalane teave hakkas jõudma töötajate kaudu avalikesse TI-teenustesse. TI-arendajad on olemuslikult huvitatud igasugusest teabest ning võivad omakorda osutuda paljudele ettevõtetele otseseks või kaudseks konkurendiks. Kuna TI-põhiseid tööriistu ilmub metsiku kiirusega ja mõned neist ongi loodud halbade kavatsustega, võib töövõtjate algatusvõime tuua mõnikord rohkem kahju, kui on tema tööst saadav kasu.

Teine TI personaalse kasutamise probleem tööandjale tuleneb tööjõuturu olukorrast. praegu on palju vabu töökohti. Eelistatakse TI-d kasutada oskavaid töötajaid. Töövõtjad näevad seda võimalusena ja kasutavad senise tööandja keskkonda õppimisplatvormina. Raportis viidatakse uuringutele, milles kohaselt mõtlevad koguni 85 protsenti töötajatest karjäärimuutusele. Töötajate innukus edasi liikuda on seda suurem, mida vähem juhid tegelevad olemasoleva töökoha konkurentsivõime edendamisega. Nende seas on TI rakendamise strateegial ja jooksval juhtimisel oluline roll.

Lisada võib rahvusvahelise valuutafondi tegevdirektor Kristalina Georgieva esmaspäeval välja öeldud ennustuse, et TI tabab ülemaailmset tööturgu nagu tsunami. Temale teadaolevalt mõjutab TI juba järgmise kahe aasta jooksul tõenäoliselt 60 protsenti töökohtadest arenenud majandusega riikides ja 40 protsenti töökohtadest kogu maailmas. Georgieva hoiatas, et aega muutuste lainega kohtumisele valmistumiseks nii inimestele, ettevõtetele kui ka ühiskonnale, on väga vähe.

Microsofti töötrendide raporti ja valuutafondi sõnumite põhjal võib pakkuda stsenaariumi, milles vähesed kiiresti kohanevad töövõtjad muutuvad ettevõtetele väärtuslikumaks kui aeglased juhid. Selle paratamatuks tulemiks on ettevõtete reorganiseerimine ja juhtide koondamine.

Esmaspäevast neljapäevani võib Kristjan Porti tehnoloogiakommentaari kuulda Raadio 2 saates "Portaal".

Allikas: https://novaator.err.ee/