Keemikute ametiühingu määrused

Posted in Määrustik

С положениями можно ознакомиться у доверенных лиц.

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УПЛАТЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ (РЕГИСТРАЦИОННЫХ), ПЕРИОДИЧЕСКИХ ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ И ПОЖЕРТВОВАНИЙ В ПРОФСОЮЗ ХИМИКОВ.

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УПЛАТЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ (РЕГИСТРАЦИОННЫХ),  ПЕРИОДИЧЕСКИХ ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ И ПОЖЕРТВОВАНИЙ В ПРОФСОЮЗ ХИМИКОВ.

 

 

sooviavalduse plank ametiühingusse astumiseks siin (pdf)siin (word)

 

Materjaalse toetuse liigid, suurus ja vajalike dokumentide loetelu.

Материальное пособие

 

 

Taotlus rahalise abi saamiseks pdf siin; word siin

 

Keemikute Ametiühingu liikmete lastele lastelaagrite maksumuse kompenseerimise kord

Положение о путевках в детские лагеря

 

Avaldus vorm siin (format PDF)

Avaldus vorm siin (format word)

 

Rahaliste vahendite eraldamise kord ametiühingu liikmetele, kes on doonorid

KORRALDUS  Kinnitatud Keemikute Ametiühingi juhatuse koosolekul 05.09.2018.a.

 

 

 Ametiühingu liikmete tervisepakett

Пакет здоровья

 

 

Avaldus "Tervisepaketi" raviteenuste maksumuse hüvitamiseks pdf siin; word siin

 

Hüvitist saavad taotleda ainult need ametiühingu liikmed, kes tasuvad liikmemaksu täies ulatuses. 


Liikmemaksu tasumise kord töövaidluskomisjoni või kohtu poolt töötajale väljamõistetud hüvitistelt.

Liikmemaksu tasumise kord töövaidluskomisjoni või kohtu poolt töötajale väljamõistetud hüvitistelt.