Ametiühingu auliikmed

Posted in Ametiühingu auliikmed

Ametiühingu auliikme märk Ametiühingu auliikme märk

 

Ametiühingu auliikmed

Valentina Tsupsman - omistati 2018. aastal. Валентина Цупсман