Kuidas teada saada, kas kemikaali kasutades peab maski kandma?

Posted in Töökeskkond

foto05.02.2024

Töötaja küsib: Puutun kokku liimiga, mida tuleb segada kõvendiga. Seda segu kasutades hakkab kurgus kipitama ja pea valutama. Kõvendi pakendil on märgistus H350 - võib põhjustada vähktõbe ja H314 - põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi. Pakendil olev kiri tekitab küsimusi, kas seda võib ikka kasutada ilma kaitsevahenditeta ja kinnises ruumis, kus ventilatsiooni väga pole? Kas sellistes tingimustes tohib tööd teha või hingan ma iga kord lausa mürki sisse?

Algavad sihtkontrollid: isikukaitsevahendite kasutamine ja väljastamine ning esmaabi korraldus

Posted in Töökeskkond

foto22.01.2024

Terve aasta pöörab Tööinspektsioon oma kontrollides tähelepanu isikukaitsevahendite väljastamisele ja kasutamisele ning esmaabi korraldusele. Kontrollide eesmärk on ennetada tööõnnetusi, mille põhjuseks on isikukaitsevahendite puudumine või nende ebaõige kasutamine ning suurendada töötajate teadlikkust ja seeläbi aidata luua turvaline töökeskkond. Ühtlasi soovime välja selgitada, kas tööandja on taganud töötajatele vajaliku esmaabi töökohal.

Energiakriisi mõjud tööelule

Posted in Töökeskkond

foto12.12.2023

    • Kulude kärpimisel tuleb jälgida, et sisekliima nõuded oleks täidetud.
    • Valed energiasäästu lahendused võivad pikemas perspektiivis osutuda kulukamaks.
    • Kõiki kärpeid ning muudatusi tuleb selgelt kommunikeerida ning vajadusel ka osapoolte vahel kokku leppida.

Kas töötajal on õigus töö tegemisest keelduda, kui töövahend võib olla ohtlik?

Posted in Töökeskkond

foto27.11.2023

Lugeja küsib: Töötan metallitöökojas ja vahetevahel on metalli lõikamiseks vaja kasutada ketaslõikurit. Tööandja tahab, et kasutaksime suurema läbimõõduga lõikekettaid kui varem. Need pidid maksma umbes samapalju kui seni kasutatud, aga kestavad kauem. Kuid suurema lõikeketta kasutamisel ei saa lõikurile paigaldada ketta kaitsekatet. Kas mul on õigus keelduda töötamisest sellise ketaslõikuriga, mis on ilma kaitsekatteta?